Postup zapojení časového spínače DOSPEL - podrobný návod

 

Postup zapojení ventilátoru :

Zde uvedený postup zapojení časového spínače je identický pro všechny malé domovní ventilátory a to řady STYL, POLO atd..

1.) Vybalte výrobek a zkontrolujte, jestli není viditelně poškozen.

2.) Demontujte čelní mřížku tahem k sobě a označte místa připojení výrobku.

3.) Vyvrtejte montážní otvory a připojte ventilátor na elektrickou síť.

Schema zapojení časového spínače a jeho varianty :

Schema zapojení ventilátorů

4.) Zapojení MUSÍ provádět vždy elektrikář. Přívodní vodiče zapojte na svorky ventilátorů a to takto.

Černý kabel je fázový - označený ve svorce písmenem L. Kabel musí být VŽDY pod napětím 230V/50Hz.

Modrý kabel - je nulový, označený ve svorce N.

Hnědý kabel - ovládaná fáze ve svorce označena T. Na tuto svorku přivedete napětí 230V/50Hz vždy, kdy chcete ovládat - sepnout ventilátor.

svorkovnice zapojení

5.) Poté nastavte požadovanou funkci časového spínače. Náš výrobek umožňuje 3 varianty sepnutí časového spínače, které jsou popsány níže.

Přepnutí požadované funkce se provádí pomocí klemy na desce plošných spojů a to tak, že se klema přesune buď vlevo / vpravo / nebo se vyjme. Tímto je nastavena požadované funkce sepnutí ventilátoru.

klema přesunutí

6.) Klema vlevo - (nastaveno ve výrobě a nejčastěji používaná funkce sepnutí) ventilátor po přivedení napájecího napětí na svorku T, začne okamžitě pracovat (ventilovat). Teprve po odpojení síťového napětí ze svorky T, se začíná odpočítávat nastavený čas doběhu. Jedná se o nejběžnější nastavení ventilátoru v praxi, kdy je ovládáná fáze T spojena se světelným okruhem např. toalety a po vypnutí světla na toaletě, běží ventilátor po nastavený čas.

7.) Klema vpravo - ventilátor po sepnutí spínače, (přivedení napětí na svorku T), nezačne okamžitě pracovat, ale čeká kdy dojde k rozpojení obvodu. To znamená vypnutí ovládacího napětí ze svorky T. Uvedená funkce se používá tehdy, kdy zákazník nepožaduje okamžitou funkci ventilátoru.

8.) Klema vyjmuta - Tato funkce je ideální např. do úklidových komor atd.., kdy po přivedení napájecího napětí na svorku T ventilátor nezačne ventilovat okamžitě, ale je vybaven funkcí odloženého startu o cca 1 minutu. Pokud je svorka T stále pod napětí, po dobu delší jak 1 minuta, ventilátor se spustí a běží po nastavený čas.

9.) Nastavení doběhu - času, proveďte trimrem na desce plošných spojů. Jedná se o malý potenciometr, kterým lze nastavit doběh ventilátoru od cca 30 sekund po 20 minut. Otáčením trimru proti směru hodinových ručiček dobu doběhu zkracujete a naopak, po směru hodinových ručiček prodlužujete. POZOR, používejte pouze vhodný malý křížový šroubovák a dbejte na to, aby nedošlo k přetočení trimru za mezní hodnoty.

nastavení doběhu

10.) Po nastavení Vámi požadovaných hodnot jak doběhu tak typu sepnutí namontujte zpět čelní mřížku. Uvedené hodnoty můžete kdykoliv později podle potřeby změnit. Dbejte prosím na správné elektrické připojení a vyvarujte se záměny přívodních vodičů. Může to způsobit nevratné poškození časového spínače.

Věříme, že Vám uvedený návod pomůže se správným nastavením našeho ventilátoru a bude Vám náš výrobek sloužit k Vaší spokojenosti co nejdéle.

 

Důležité upozornění :

Veškeré zapojení ventilátoru na elektrickou síť musí provádět osoba znalá - ELEKTRIKÁŘ.

K montáži ventilátoru bude potřeba :

- vrtačka

- vrták průměru 6mm

- šroubovák plochý malý

- šroubovák křížový

- nůž na vykrojení otvoru

- fázovku

- znalost elektro !!

 

Návody pro Vás :

- zapojení časového spínače

- výpočet výkonu ventilátoru